رئال‌مادرید 4 – بایرن‌مونیخ 2/ صعود کهکشانی‌ها در شب اشتباهات داوری

رئال‌مادرید 4 – بایرن‌مونیخ 2/ صعود کهکشانی‌ها در شب اشتباهات داوری
تیم فوتبال رئال مادرید به مرحله بعد لیگ قهرمانان اروپا راه یافت.

رئال‌مادرید 4 – بایرن‌مونیخ 2/ صعود کهکشانی‌ها در شب اشتباهات داوری

تیم فوتبال رئال مادرید به مرحله بعد لیگ قهرمانان اروپا راه یافت.
رئال‌مادرید 4 – بایرن‌مونیخ 2/ صعود کهکشانی‌ها در شب اشتباهات داوری