وزن ایده آل برای خانم ها چقدر است؟

وزن ایده آل برای خانم ها چقدر است؟

وزن ایده آل برای خانم ها,روش محاسبه وزن مناسب و ایده آل برای خانم هاوزن ایده آل برای خانم ها

اکثر مردم گمان می کنند که برای محاسبه وزن ایده‌ال خویش، تنها باید به قدشان توجه کنند ولی واقعیت این است که برای محاسبه دقیق وزن ایده‌ال ، به جز قد، جنسیت و اندازه استخوان بندی هم باید در نظر گرفته شود.

دستور العمل محاسبه وزن ایده‌ال برای خانم ها 

_ قدتان را اندازه بگیرید و یاد داشت کنید.

_ وزن ایده‌ال برای یک خانم با استخوان بندی معمولی و قد ۱۵۴ سانتیمتر ( ۵ فوت)، ۴۵ کیلو گرم( ۱۰۰پوند) است. اکنون چنانچه شما کوتاه تر یا بلند تر از ۱۵۴ سانتیمتر هستید، نخست باید محاسبه کنید که این تفاوت چند سانتیمتر است؟

_ چنانچه بلند تر از ۱۵۴ سانتیمتر هستید به ازای هر سانتیمتر یک کیلو به ۴۵ کیلو اضافه کنید و چنانچه کوتاهتر از ۱۵۴ سانتیمتر به ازای هر سانتیمتر یک کیلو از ۴۵ کیلو کم کنید.

_ اکنون با استفاده از متر دور مچ دستتان را اندازه بگیرید.

_ اگر اندازه دور مچ دستتان حدود ۱۵ سانتیمتر است، استخوان بندی شما معمولی است، چنانچه اندازه دور مچ تان کم تر از ۱۵ سانتیمتر است، استخوان بندی شما ریز است و چنانچه بیش از ۱۵ سانتیمتر است استخوان بندی شما درشت است.

_ چنانچه استخوان بندی شما ریز است، برای محاسبه دقیق وزن ایده‌ال خویش ۱۰ درصد از وزنی که در بالا محاسبه کردید را کسر کنید و چنانچه استخوان بندی شما درشت است یک درصد به وزنی که در بالا محاسبه کردید اضافه کنید.

وزن ایده آل برای خانم ها,روش محاسبه وزن مناسب و ایده آل برای خانم هاروش محاسبه وزن مناسب و ایده آل برای خانم ها

جدول قد و وزن بر اساس سن

نسبت قد به وزن ایده‌ال در سنین گوناگون متفاوت است. آنچه که وزن سالم برای شخص ۷۰ ساله به شمار می آید، اضافه وزن برای جوان ۲۰ ساله است.

شاخص BMI براساس سن در زنان به 5 گروه تقسیم می شود:

۱- اگر بین 20 تا 29 سال سن دارید، متوسط BMI باید 24.4 باشد.

۲- اگر سن شما بین 30 تا 39 سال باشد، BMI میانگین 26.4 است.

۳- اگر بین 40 تا 49 سال سن دارید، میانگین BMI باید 27.8 باشد.

۴- اگر بین 50 ساله و 59 سال سن دارید، BMI میانگین 28.4 است.

۵- اگر از 60 تا 69 سال سن داشته باشید، شاخص BMI سالم معادل 27.5 است.

جدول Bmi در سنین مختلف

در جدول زیر بطور تصویری میتوانید این اعداد برای سنین مختلف( برای زنان) را مشاهده کنید.

وزن ایده آل برای خانم ها,روش محاسبه وزن مناسب و ایده آل برای خانم هاجدول قد و وزن بر اساس سن خانمها

خانم ها به سبب برخورداری از استخوان بندی ظریف تر، متوسط وزنی کمتری نسبت به آقایان دارند. به عنوان مثال وزن مطلوب برای قد ۱۶۳ در بانوان ۵۳ تا ۶۳ کیلوگرم می باشد.

با توجه به جدول، وزن ایده‌ال برای قد ۱۶۵ سانتیمتر ۵۵ تا ۶۷ کیلوگرم می باشد. همچنين وزن مطلوب برای قد ۱۶۸سانتی متر ۵۷ تا ۷۰ کیلوگرم است.