“فیفا درباره طارمی تصمیم می گیرد”

“فیفا درباره طارمی تصمیم می گیرد”

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

سرمربی ریزه اسپور گفت: مهدی بازیکن ماست و در رابطه با این موضوع از پرسپولیس با باشگاه ما تماس گرفته اند.

“فیفا درباره طارمی تصمیم می گیرد”

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

سرمربی ریزه اسپور گفت: مهدی بازیکن ماست و در رابطه با این موضوع از پرسپولیس با باشگاه ما تماس گرفته اند.

“فیفا درباره طارمی تصمیم می گیرد”