جنگ کی روش – برانکو بالا گرفت؛ بازیکنان ملی پوش پرسپولیس ترخیص شدند

جنگ کی روش – برانکو بالا گرفت؛ بازیکنان ملی پوش پرسپولیس ترخیص شدند

بازیکنان پرسپولیسی حاضر در اردوی تیم ملی با نظر کارلوس کی روش ترخیص شدند.

جنگ کی روش – برانکو بالا گرفت؛ بازیکنان ملی پوش پرسپولیس ترخیص شدند

بازیکنان پرسپولیسی حاضر در اردوی تیم ملی با نظر کارلوس کی روش ترخیص شدند.

(image)
جنگ کی روش – برانکو بالا گرفت؛ بازیکنان ملی پوش پرسپولیس ترخیص شدند