انتشار رقم قرارداد بازیکنان و مربیان فوتبال/ برانکو 2 میلیارد و 190، منصوریان یک میلیارد تومان

انتشار رقم قرارداد بازیکنان و مربیان فوتبال/ برانکو 2 میلیارد و 190، منصوریان یک میلیارد تومان

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

سایت سازمان لیگ پس از پایان هفته نخست لیگ برتر مبالغ قرارداد بازیکنان تیم های مختلف را منتشر کرد.رقم قرارداد برانکو 2 میلیارد و 190، منصوریان یک میلیارد تومان است.

انتشار رقم قرارداد بازیکنان و مربیان فوتبال/ برانکو 2 میلیارد و 190، منصوریان یک میلیارد تومان

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

سایت سازمان لیگ پس از پایان هفته نخست لیگ برتر مبالغ قرارداد بازیکنان تیم های مختلف را منتشر کرد.رقم قرارداد برانکو 2 میلیارد و 190، منصوریان یک میلیارد تومان است.

انتشار رقم قرارداد بازیکنان و مربیان فوتبال/ برانکو 2 میلیارد و 190، منصوریان یک میلیارد تومان

نفت آموزش پرورش دولتی