Posts Tagged: CAS

شکایت باشگاه‌های ایرانی به CAS نتیجه‌ای ندارد؟!سه باشگاه ذوب‌آهن، سپاهان و تراکتورسازی با تنظیم شکواییه‌ای و استخدام وکیلی مشترک، شکایت خود از AFC را تنظیم و به دادگاه داوری ورزش ارسال کردند. شکایت باشگاه‌های ایرانی به CAS نتیجه‌ای ندارد؟! سه باشگاه ذوب‌آهن، سپاهان و تراکتورسازی با تنظیم شکواییه‌ای و استخدام وکیلی مشترک، شکایت خود از… Read Article →

Scroll To Top