Posts Tagged: 10سال

حرف های 10سال قبل قلعه نویی در نقد برانکو دوباره سرزبان ها افتاد! ده سال قبل وقتی امیر قلعه نویی جای برانکو در تیم ملی را گرفت، ایرادی به کار او وارد می دانست که امروز هم بعد از باخت پرسپولیس، درباره اش می گویند. حرف های 10سال قبل قلعه نویی در نقد برانکو دوباره… Read Article →

حرف های 10سال قبل قلعه نویی در نقد برانکو خبرآنلاین: ده سال قبل وقتی امیر قلعه نویی جای برانکو در تیم ملی را گرفت، ایرادی به کار او وارد می دانست که امروز هم بعد از باخت پرسپولیس، درباره اش می گویند. … حرف های 10سال قبل قلعه نویی در نقد برانکو خبرآنلاین: ده سال… Read Article →

حرف‌های 10سال قبل قلعه‌نویی در نقد برانکو دوباره سرزبان‌ها افتاد! حرف‌های 10سال قبل قلعه‌نویی در نقد برانکو دوباره سرزبان‌ها افتاد! حرف‌های 10سال قبل قلعه‌نویی در نقد برانکو دوباره سرزبان‌ها افتاد!

Scroll To Top