Posts Tagged: است/از

«اخلاق کاری» از رونالدو یک بازیکن خاص ساخته است/از همه پرتلاش‌تر «اخلاق کاری» از رونالدو یک بازیکن خاص ساخته است/از همه پرتلاش‌تر «اخلاق کاری» از رونالدو یک بازیکن خاص ساخته است/از همه پرتلاش‌تر مرکز فیلم

Scroll To Top