Posts Tagged: اختیار

۱۹ بازیکن اصلی را در اختیار نداشتم/شرایط اینطور باشد من هم می روم ۱۹ بازیکن اصلی را در اختیار نداشتم/شرایط اینطور باشد من هم می روم ۱۹ بازیکن اصلی را در اختیار نداشتم/شرایط اینطور باشد من هم می روم

برای خودم متاسفم که سامره تهدیدم کرد/ اختیار نداشته باشم می‌روم برای خودم متاسفم که سامره تهدیدم کرد/ اختیار نداشته باشم می‌روم برای خودم متاسفم که سامره تهدیدم کرد/ اختیار نداشته باشم می‌روم کتابخانه فرهنگ

رئال مادرید بار دیگر صدر جدول را در اختیار گرفت رئال مادرید بار دیگر صدر جدول را در اختیار گرفت رئال مادرید بار دیگر صدر جدول را در اختیار گرفت لایسنس نود 32 ورژن 7 روزنامه قانون

قهرمانی دیگر در اختیار پرسپولیس نیست/ غمگینم اما تسلیم نمی‌شویم قهرمانی دیگر در اختیار پرسپولیس نیست/ غمگینم اما تسلیم نمی‌شویم قهرمانی دیگر در اختیار پرسپولیس نیست/ غمگینم اما تسلیم نمی‌شویم اپدیت نود32 تلگرام

عمران زاده از فهرست استقلال کنار گذاشته شد/ حنیف در اختیار باشگاه عمران زاده از فهرست استقلال کنار گذاشته شد/ حنیف در اختیار باشگاه عمران زاده از فهرست استقلال کنار گذاشته شد/ حنیف در اختیار باشگاه آپدیت نود 32 ورژن 7 سپهر نیوز

Scroll To Top