Posts Tagged: آش!

وقتی رونالدو از پایت شاکی نبود؛ ایرانی ها کاسه داغ تر از آش!رونالدو پس از پایان بازی بدون اینکه از دست پایت ناراحت به نظر برسد با او دست داد. وقتی رونالدو از پایت شاکی نبود؛ ایرانی ها کاسه داغ تر از آش! رونالدو پس از پایان بازی بدون اینکه از دست پایت ناراحت به… Read Article →

Scroll To Top