فواید و مضرات ورزش کشتی برای کودکان و نوجوانان

فواید و مضرات ورزش کشتی برای کودکان و نوجوانان

کشتی بچه ها,کشتی کودکان,کشتی نوجوانانکشتی کودکان و نوجوانان

کشتی نیاز به حداقل امکانات ورزشی دارد و حضور هر کس به راحتی درآ ن امکان پذیر است. زمانیکه انسان در سنین نوجوانی است، وزن بدن به دلیل عاری بودن از چربی سبک است، بدن از انعطاف زيادي بهره مند است.

ولی قدرت بدنی در سطحی نیست که کودکان و نوجوانان را سرمد سایرین کند. بدین ترتیب، میتوان فعالیت های رقابتی را بعنوان فعالیت های پایه تلقی کرد و کشتی گیران کودک و نوجوان را پیش از این که روش کشتي گرفتن را فرا بگیرند، بر مبنای سن، وزن، قد و قامت و قابلیت های جسمانی طبقه بندی کرد.

کشتی بچه ها,کشتی کودکان,کشتی نوجوانانجدال تن به تن در کشتی سبب رشد اعتماد به نفس و خوداتکایی ميشود

فواید کشتی براي کودکان و نوجوانان

افزایش اعتماد به نفس

جدال تن به تن در کشتی سبب رشد اعتماد به نفس و خوداتکایی ميشود .

کشتی شبیه ژیمناستیک به بهبود اگاهی از فضا( درک وضعیت بدنی خود در فضا) کمک ميکند

افزایش قدرت بدن

کشتی گیران به علت انجام تمرین های مخصوص، بدنی عضلانی و ورزیده دارند. کسانی که وارد این ورزش میشوند بدنشان قدرتمند ميشود و کم تر در برابر صدمات و بیماریها اسیب پذیر هستند.

تقویت قدرت اعتدال و انعطاف پذیری

کسانی که کشتی را بعنوان ورزش انتخاب نموده اند ، به علت اینکه دائم درگیر فعالیت های کششی هستند انعطاف بدنی شان را به خوبی حفظ ميکنند . این حرکات ورزشی در حفظ تعادل فرد هم تأثیرگذار است.

مسابقات کشتی ضعف های عاطفی، ذهني، روانی و شخصیتی کشتی گیر را به آسانی نشان ميدهد . در کشتی فرصتی آماده ميشود تا کشتی گیر یا تیم، جوان مردی، مردانگی و حمیّت خود را به نمایش بگذارد.

کشتی بچه ها,کشتی کودکان,کشتی نوجوانانورزش کشتی براي کودکان و نوجوانان مشکلاتی هم بهمراه دارد

معایب کشتی براي کودکان و نوجوانان

همان طور که در بالا اشاره کردیم ورزش کشتی براي کودکان و نوجوانان مشکلاتی بهمراه دارد که در ادامه به بعضی از این موارد اشاره نموده ایم.

کشیدگی عضلات و تاندون ها

با توجه به اینکه در ورزش کشتی بدن فرد حرکات کششی زيادي را حین تمرین و رقابت تحمل ميکند ، احتمال کشیدگی عضلات پشت پا و کشاله ران وجود دارد . رگ به رگ شدن و پیچ خوردن مچ پا که منجر به کشیدگی تاندون ها ميشود هم در کشتی گیران دیده ميشود .

خون مردگی نواحی گوناگون بدن

از ديگر مشکلاتی که براي کشتی گیرها رخ ميدهد ، پیدایش خون مردگی در نواحی مختلف بدن است. با توجه به اینکه کشتی گیرها دائم با هم درگیر هستند و یکدیگر را روی تشک کشتی می کوبند، این وضعیت بوجود مي‌ايد .

بیماري پوستی و قارچ

در صورتی که لباس کشتی گیر نو یا تمیز نباشد و وی پیش از ورزش حمام نکرده باشد، یا اینکه یکی از کشتی گیرها به بیماري های پوستی یا قارچ مبتلا باشد، احتمال انتقال بیماري پوستی و قارچ به علت تماس مکرر بین کشتی گیرها افزایش پیدا ميکند .

اسیب به سر و صورت 

سر و صورت کشتی گیر در معرض اسیب پذیری جدّي هستند. ضربه های شدیدی که به سر وارد ميشود امکان دارد باعث آسیب ها جدّي براي وی شود که با سرگیجه و وضعیت تهوع پیدایش ميکند .

بروز اسیب های زانو در کشتی گیران

ميزان بروز اسیب های زانو در کشتی گیران بالا است( تقریبا مانند فوتبال)، ولی شدت آن کم تر است، احیانا به علت حرکات پیچشی و خم شدن بی اندازه زانوها، اسیب منیسک( خصوصا قسمت خارجی آن) در این ورزش از همه رشته های ديگر شایعتر است.

براي محدوده سنی ۱۰ تا ۱۵ بازی والیبال، بازی بسکتبال و بازی هندبال که میتواند باعث افزایش رشد قدی بچه و استواری بدنی وی شود مناسب هستند.

براي ورزش های رزمی و ورزش هایی مثل کشتی بهتر است ۱۵ سال به بالا را در مد نظر داشته باشید.

بعد از ۱۵ سال رشد بچه کم تر دچار مشکل ميشود و بدن وی استواری بیشتری براي پيش‌گيري از آسیب های احتمالی خواهد داشت.