آموزش تمرینات تبتی : راز پنهان جوان ماندن قدیمی ها

آموزش تمرینات تبتی : راز پنهان جوان ماندن قدیمی ها

تمرینات تبتی,آموزش تمرینات تبتی,پنجگانه تبتی راز قدیمی جوانیآموزش تمرینات تبتی

تمرینات تبتی مجموعه حرکات ورزشی از نوع یوگا میباشد که بدن را مملو از انرژی نموده، ماهیچه ها را قدرتمند کرده و ذهن، احساسات و بدن را متعادل میکنند. انجام این تمرین بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب توصیه می شود. کل حرکات در ده دقیقه قابل انجام هستند و برای شادابی و آغاز یک روز پر انرژی توصیه می شوند.

دو هفته نخست هر حرکت را( به جز حرکت اول) تنها یک دور انجام دهید و سپس بعد از آن هر هفته یک عدد به هر حرکت اضافه کنید. و آنرا در هفته های بعدی به 21 مرتبه در روز برسانید.

تمرین اول

تمرینات تبتی,آموزش تمرینات تبتی,پنجگانه تبتی راز قدیمی جوانیتمرین اول تبتی

روی پاهایتان بایستید دست هایتان را به صورت افقی نگه دارید به صورتی که کف دستتان رو زمین باشد. اطمینان حاصل نمایید که دست هایتان با شانه هایتان در یک راستا قرار داشته باشند. کمی فاصله میان پاهایتان ایجاد کنید که بهم نچسبیده باشند. به یک نقطه خیره شوید و به دور خود بچرخید تا بتوانید تعداد خود را بشمارید.

تمرین دوم

تمرینات تبتی,آموزش تمرینات تبتی,پنجگانه تبتی راز قدیمی جوانیتمرین دوم تبتی

به پشت دراز بکشید، دستها را با انگشتان به هم چسبیده در کنار بدن قرار دهید. سر را بلند کنید و به ناف خود نگاه کنید( چانه را به سینه بچسبانید).

بعد پاها را تا هر جا که میتوانید با زانوهای صاف بالا بیاورید. همراه با بالا بردن پاها دم و با پایین آمدن آن بازدم انجام دهید.

تمرین سوم

تمرینات تبتی,آموزش تمرینات تبتی,پنجگانه تبتی راز قدیمی جوانیتمرین سوم تبتی

زانو هایتان را روی زمین قرار دهید و دستانتان را روی عضلات پشتی پایتان همانند عکس قرار دهید. در این ورزش سر خویش را عقب و جلو کنید به طوری که سرتان را هنگامی که به عقب میاورید، سرتان با سقف در یک راستا قرار گرفته باشند.

تمرین چهارم

تمرینات تبتی,آموزش تمرینات تبتی,پنجگانه تبتی راز قدیمی جوانیتمرین چهارم تبتی

پشت سر خویش را روی زمین قرار دهید و پای خویش را به جلو و عقب بکشید. کف دست باید با شانه ها قرار گیرد.

عمیق نفس بکشید و هنگام انجام موقعیت پل، دستها و پاها را پائین بیاورید. سر خویش را به آرامی بعنوان آنرا انجام دهید.

در حالی که سر خود را به طرف قفسه سینه کاهش دهید، تنفس کنید و به آرامی به حالت نخست بازگردید.

تمرین پنجم

تمرینات تبتی,آموزش تمرینات تبتی,پنجگانه تبتی راز قدیمی جوانیتمرین پنجم تبتی

به شکم روی زمین دراز بکشید( شبیه عکس) و کف دست هایتان را روی زمین بگذارید و روی پاهایتان را روی زمین بگذارید بگونه ایی که فاصله کمی با یکدیگر داشته باشند. در این ورزش سرتان را به طرف  عقب بیاورید و آنگاه به طرف جلو بیاورید بطوری که چانه تان با با قفسه سینه در ارتباط باشد.

پس از انجام مراحل بالا روی شکم خود دراز بکشید و کمی استراحت کنید.