7 نکته از بازی پرسپولیس و سایپا

7 نکته از بازی پرسپولیس و سایپا

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

مدافع اوکراینی تیم فوتبال پرسپولیس که در اواخر بازی مقابل سایپا به میدان رفت، اضافه وزن مشهودی داشت.

7 نکته از بازی پرسپولیس و سایپا

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

مدافع اوکراینی تیم فوتبال پرسپولیس که در اواخر بازی مقابل سایپا به میدان رفت، اضافه وزن مشهودی داشت.

7 نکته از بازی پرسپولیس و سایپا

موزیک جوان