جواد نکونام از فوتبال خداحافظی کرد/ “نگذاشتند با پیراهن استقلال بروم”

جواد نکونام از فوتبال خداحافظی کرد/ “نگذاشتند با پیراهن استقلال بروم”

زمان دریافت خبر: جمعه ۲۵ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

وبسایت رسمی برنامه نود – کاپیتان پیشین تیم ملی کشورمان از فوتبال خداحافظی کرد. – به گزارش وبسایت نود، جواد نکونام با انتشار بیانیه زیر از فوتبال خداحافظی کرد. – به نام خداوند بخشاینده مهربان – بله…جمعه دلگیر است و مخصوصاً عصر جمعه و برای من از این به بعد جمعه ها دلگیرتر خواهد بود. – بچه که بودم وقتی می گفتند کفش هایش را آویخت فکر می کردم باید کفش هایم را از جایی آویزان کنم ولی بعدها فهمیدم که با آویزان کردن کفش خیلی از آرزوهایت هم آویخته خواهد شد. – ساعت از حول و حوش 2 بامداد گذر کرده…. به دور از هیاهوی شهر و تمام سال های حضور روی زمین چمن؛ به این فکر می کنم که قصه فوتبالم قرار است …

جواد نکونام از فوتبال خداحافظی کرد/ “نگذاشتند با پیراهن استقلال بروم”

زمان دریافت خبر: جمعه ۲۵ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

وبسایت رسمی برنامه نود – کاپیتان پیشین تیم ملی کشورمان از فوتبال خداحافظی کرد. – به گزارش وبسایت نود، جواد نکونام با انتشار بیانیه زیر از فوتبال خداحافظی کرد. – به نام خداوند بخشاینده مهربان – بله…جمعه دلگیر است و مخصوصاً عصر جمعه و برای من از این به بعد جمعه ها دلگیرتر خواهد بود. – بچه که بودم وقتی می گفتند کفش هایش را آویخت فکر می کردم باید کفش هایم را از جایی آویزان کنم ولی بعدها فهمیدم که با آویزان کردن کفش خیلی از آرزوهایت هم آویخته خواهد شد. – ساعت از حول و حوش 2 بامداد گذر کرده…. به دور از هیاهوی شهر و تمام سال های حضور روی زمین چمن؛ به این فکر می کنم که قصه فوتبالم قرار است …

جواد نکونام از فوتبال خداحافظی کرد/ “نگذاشتند با پیراهن استقلال بروم”

گروه تلگرام