11 نفر منتخب هفته اول لیگ برتر

11 نفر منتخب هفته اول لیگ برتر

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

هفته اول لیگ با درخشش تیم های مشهدی برابر اصفهانی ها و برد تیم های پرسپولیس و ماشین سازی همراه شد؛ 11 مرد منتخب از دید کارشناسان ورزش سه را از دست ندهید.

11 نفر منتخب هفته اول لیگ برتر

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

هفته اول لیگ با درخشش تیم های مشهدی برابر اصفهانی ها و برد تیم های پرسپولیس و ماشین سازی همراه شد؛ 11 مرد منتخب از دید کارشناسان ورزش سه را از دست ندهید.

11 نفر منتخب هفته اول لیگ برتر

مرجع توریسم