گلمحمدی: جام قهرمانی سوپرجام را به هواداران و حدادی فر تقدیم می کنم

گلمحمدی: جام قهرمانی سوپرجام را به هواداران و حدادی فر تقدیم می کنم

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

اصفهان-ایرنا-سرمربی ذوب آهن اصفهان گفت:جام قهرمانی سوپر جام را به به هواداران ذوب اهن و قاسم حدادی فر تقدیم می کنم.

گلمحمدی: جام قهرمانی سوپرجام را به هواداران و حدادی فر تقدیم می کنم

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

اصفهان-ایرنا-سرمربی ذوب آهن اصفهان گفت:جام قهرمانی سوپر جام را به به هواداران ذوب اهن و قاسم حدادی فر تقدیم می کنم.

گلمحمدی: جام قهرمانی سوپرجام را به هواداران و حدادی فر تقدیم می کنم

کانون نماز