گزارش تمرین استقلال

گزارش تمرین استقلال

زمان دریافت خبر: جمعه ۰۸ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

تمرین امروز تیم فوتبال استقلال در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی و در غیاب یک بازیکن برگزار شد.

گزارش تمرین استقلال

زمان دریافت خبر: جمعه ۰۸ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

تمرین امروز تیم فوتبال استقلال در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی و در غیاب یک بازیکن برگزار شد.

گزارش تمرین استقلال

دانلود نرم افزار