کی روش ملی پوشان پرسپولیس را ترخیص کرد

کی روش ملی پوشان پرسپولیس را ترخیص کرد

بازیکنان پرسپولیسی حاضر در اردوی تیم ملی در دوبی با نظر سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، ترخیص شدند.

کی روش ملی پوشان پرسپولیس را ترخیص کرد

بازیکنان پرسپولیسی حاضر در اردوی تیم ملی در دوبی با نظر سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، ترخیص شدند.

(image)
کی روش ملی پوشان پرسپولیس را ترخیص کرد