کی روش: فدراسیون فوتبال تکلیفم را مشخص کند

کی روش: فدراسیون فوتبال تکلیفم را مشخص کند

ایسنا: به نقل از CM پرتغال، کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در گفت وگویی درباره مسائل مختلف به صحبت پرداخت. گفت وگوی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با شبکه پرتغالی را در زیر می خوانید. …

کی روش: فدراسیون فوتبال تکلیفم را مشخص کند

ایسنا: به نقل از CM پرتغال، کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در گفت وگویی درباره مسائل مختلف به صحبت پرداخت. گفت وگوی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با شبکه پرتغالی را در زیر می خوانید. …

(image)
کی روش: فدراسیون فوتبال تکلیفم را مشخص کند