کی روش دیگر نمی خواهد به ایران برگردد!

کی روش دیگر نمی خواهد به ایران برگردد!

خبرگزاری ایسنا: به نقل از سایت liberte-algerie، یک روزنامه الجزایری مدعی شده است کارلوس کی روش مذاکره دیگر نمی خواهد به ایران بازگردد. …

کی روش دیگر نمی خواهد به ایران برگردد!

خبرگزاری ایسنا: به نقل از سایت liberte-algerie، یک روزنامه الجزایری مدعی شده است کارلوس کی روش مذاکره دیگر نمی خواهد به ایران بازگردد. …

(image)
کی روش دیگر نمی خواهد به ایران برگردد!