کی روش خیال هواداران تیم ملی را راحت کرد

کی روش خیال هواداران تیم ملی را راحت کرد

خبرآنلاین: گفته می شود کی روش سرمربی تیم ملی طی نامه ای که به دست فدراسیون فوتبال رسانده، اعلام کرده با قدرت به کار خودش ادامه خواهد داد. …

کی روش خیال هواداران تیم ملی را راحت کرد

خبرآنلاین: گفته می شود کی روش سرمربی تیم ملی طی نامه ای که به دست فدراسیون فوتبال رسانده، اعلام کرده با قدرت به کار خودش ادامه خواهد داد. …

(image)
کی روش خیال هواداران تیم ملی را راحت کرد