کُری طارمی و سیلی بارانی به صورت گلزن قرمزها

کُری طارمی و سیلی بارانی به صورت گلزن قرمزها

خبرگزاری فارس: در اواخر دیدار پرسپولیس و پیکان درگیری های عجیبی بوجود آمد که منجر به اخراج صادق بارانی بازیکن پیکان از زمین شد. …

کُری طارمی و سیلی بارانی به صورت گلزن قرمزها

خبرگزاری فارس: در اواخر دیدار پرسپولیس و پیکان درگیری های عجیبی بوجود آمد که منجر به اخراج صادق بارانی بازیکن پیکان از زمین شد. …

(image)
کُری طارمی و سیلی بارانی به صورت گلزن قرمزها