کریم باقری بودن کنار یار قدیمی را به اردوی پرسپولیس ترجیح داد

کریم باقری بودن کنار یار قدیمی را به اردوی پرسپولیس ترجیح داد

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۲۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ کریم باقری که شایعه جدایی اش از پرسپولیس روز های گذشته به گوش می رسید این روزها در مازندران به سر می برد. مربی پرسپولیس ترجیح داد به جای اینکه به اردوی این تیم در عمان شرکت کند روزهای اول سال جدید را کنار خانواده اش باشد. باقری به همراه خانواده به متل قو و به دیدار یار قدیمی اش احمد رضا عابدزاده رفت. عابدزاده و باقری از جام جهانی 98 رابطه صمیمانه دارند و زمانی که کریم باقری بازیکن پرسپولیس و عابدزاده مربی دروازده بان های این تیم بود، او شادی هایش را با عابدزاده قسمت می کرد …

کریم باقری بودن کنار یار قدیمی را به اردوی پرسپولیس ترجیح داد

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۲۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ کریم باقری که شایعه جدایی اش از پرسپولیس روز های گذشته به گوش می رسید این روزها در مازندران به سر می برد. مربی پرسپولیس ترجیح داد به جای اینکه به اردوی این تیم در عمان شرکت کند روزهای اول سال جدید را کنار خانواده اش باشد. باقری به همراه خانواده به متل قو و به دیدار یار قدیمی اش احمد رضا عابدزاده رفت. عابدزاده و باقری از جام جهانی 98 رابطه صمیمانه دارند و زمانی که کریم باقری بازیکن پرسپولیس و عابدزاده مربی دروازده بان های این تیم بود، او شادی هایش را با عابدزاده قسمت می کرد …

کریم باقری بودن کنار یار قدیمی را به اردوی پرسپولیس ترجیح داد

خبرگذاری اصفحان

ابزار رسانه