کاظمیان: پرسپولیس دربی را ببرد قهرمان خواهد شد

کاظمیان: پرسپولیس دربی را ببرد قهرمان خواهد شد

خبرگزاری فارس: جواد کاظمیان در مورد در مورد دربی 84 که فردا برگزار می شود، گفت: به نظر من شرایط پرسپولیس در حال حاضر بسیار خوب است …

کاظمیان: پرسپولیس دربی را ببرد قهرمان خواهد شد

خبرگزاری فارس: جواد کاظمیان در مورد در مورد دربی 84 که فردا برگزار می شود، گفت: به نظر من شرایط پرسپولیس در حال حاضر بسیار خوب است …

(image)
کاظمیان: پرسپولیس دربی را ببرد قهرمان خواهد شد