کار «مورنو» زشت و غیرحرفه‌ای بود/ باید ضرر مالی ما جبران شود

کار «مورنو» زشت و غیرحرفه‌ای بود/ باید ضرر مالی ما جبران شود

کار «مورنو» زشت و غیرحرفه‌ای بود/ باید ضرر مالی ما جبران شود

کار «مورنو» زشت و غیرحرفه‌ای بود/ باید ضرر مالی ما جبران شود

دانلود آهنگ جدید