چند ایرانی درجمع برترین های آسیا/سهم استقلال و پرسپولیس بیشتر است

چند ایرانی درجمع برترین های آسیا/سهم استقلال و پرسپولیس بیشتر است

هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا به پایان رسید و بسیاری از تیم های حاضر در این مسابقات تکلیف شان مشخص شده و کمتر تیمی است که کارش به بازی هفته آخر کشیده باشد.

چند ایرانی درجمع برترین های آسیا/سهم استقلال و پرسپولیس بیشتر است

هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا به پایان رسید و بسیاری از تیم های حاضر در این مسابقات تکلیف شان مشخص شده و کمتر تیمی است که کارش به بازی هفته آخر کشیده باشد.

(image)
چند ایرانی درجمع برترین های آسیا/سهم استقلال و پرسپولیس بیشتر است