چرا گادوین منشا مهاجم خوبی نیست/ هیاهوی بسیار برای هیچ

چرا گادوین منشا مهاجم خوبی نیست/ هیاهوی بسیار برای هیچ

برخی تیم ها حاضرند برای یک بازیکن 27 ساله ی معمولی میلیاردها خرج کنند. این یادداشت نشان می دهد که آنها در اشتباهند.

چرا گادوین منشا مهاجم خوبی نیست/ هیاهوی بسیار برای هیچ

برخی تیم ها حاضرند برای یک بازیکن 27 ساله ی معمولی میلیاردها خرج کنند. این یادداشت نشان می دهد که آنها در اشتباهند.

(image)
چرا گادوین منشا مهاجم خوبی نیست/ هیاهوی بسیار برای هیچ