پیشنهاد عجیب باشگاه دسته یکی برای رضایت نامه گزینه پرسپولیس

پیشنهاد عجیب باشگاه دسته یکی برای رضایت نامه گزینه پرسپولیس

وبسایت رسمی برنامه نود – مبلغ بالای پیشنهادی باشگاه سپیدرود برای صدور رضایت نامه شایان مصلح باشگاه پرسپولیس را از خرید مدافع این تیم منصرف کرده است. …

پیشنهاد عجیب باشگاه دسته یکی برای رضایت نامه گزینه پرسپولیس

وبسایت رسمی برنامه نود – مبلغ بالای پیشنهادی باشگاه سپیدرود برای صدور رضایت نامه شایان مصلح باشگاه پرسپولیس را از خرید مدافع این تیم منصرف کرده است. …

(image)
پیشنهاد عجیب باشگاه دسته یکی برای رضایت نامه گزینه پرسپولیس