پیشنهاد روسی برای رضاییان

پیشنهاد روسی برای رضاییان

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرگزاری میزان: رامین رضائیان، مدافع تیم ریزه اسپور که امروز (یکشنبه)، قرارداد خود را با این باشگاه ترکیه ای فسخ کرده است از یک تیم لیگ برتری روسیه پیشنهاد دارد. …

پیشنهاد روسی برای رضاییان

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرگزاری میزان: رامین رضائیان، مدافع تیم ریزه اسپور که امروز (یکشنبه)، قرارداد خود را با این باشگاه ترکیه ای فسخ کرده است از یک تیم لیگ برتری روسیه پیشنهاد دارد. …

پیشنهاد روسی برای رضاییان

خبرگزاری اصفهان