پیروزی تیم ملی والیبال برابر کوبا

پیروزی تیم ملی والیبال برابر کوبا

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار دوستانه و تدارکاتی خود در شهر ریودوژانیرو موفق به شکست کوبا شد.

پیروزی تیم ملی والیبال برابر کوبا

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار دوستانه و تدارکاتی خود در شهر ریودوژانیرو موفق به شکست کوبا شد.

پیروزی تیم ملی والیبال برابر کوبا

شهرداری