پُست جنجالی همسر قوی ترین مرد جهان! + عکس

پُست جنجالی همسر قوی ترین مرد جهان! + عکس

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

همسر وزنه بردار ملی پوش کشورمان پستی اعتراض آمیز در اینستاگرام منتشر کرد و سپس آن را حذف کرد.

پُست جنجالی همسر قوی ترین مرد جهان! + عکس

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

همسر وزنه بردار ملی پوش کشورمان پستی اعتراض آمیز در اینستاگرام منتشر کرد و سپس آن را حذف کرد.

پُست جنجالی همسر قوی ترین مرد جهان! + عکس

مدلینگ