پشت پرده غیبت ملی پوش پرسپولیس/ پای یک همبازی وسط بود؟

پشت پرده غیبت ملی پوش پرسپولیس/ پای یک همبازی وسط بود؟

زمان دریافت خبر: جمعه ۰۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

مشکل کامیابی نیا اخیرا با پرسپولیسی ها حل شد و به تمرین این تیم رفت.

پشت پرده غیبت ملی پوش پرسپولیس/ پای یک همبازی وسط بود؟

زمان دریافت خبر: جمعه ۰۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

مشکل کامیابی نیا اخیرا با پرسپولیسی ها حل شد و به تمرین این تیم رفت.

پشت پرده غیبت ملی پوش پرسپولیس/ پای یک همبازی وسط بود؟

خبر دانشجویی