پسر کریم باقری بازیکن پرسپولیس شد (+عکس)

پسر کریم باقری بازیکن پرسپولیس شد (+عکس)

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۵۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

امیر باقری رسما بازیکن تیم امید پرسپولیس شد. به گزارش خبرآنلاین، امیر باقری پسر کریم باقری با تیم امیدهای پرسپولیس قرارداد بست. او هم مثل پدرش پیراهن شماره 6 را انتخاب کرده. امیر باقری می خواهد از امیدهای پرسپولیس به تیم بزرگسالان برسد و جای پدرش را در این تیم بگیرد.

پسر کریم باقری بازیکن پرسپولیس شد (+عکس)

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۵۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

امیر باقری رسما بازیکن تیم امید پرسپولیس شد. به گزارش خبرآنلاین، امیر باقری پسر کریم باقری با تیم امیدهای پرسپولیس قرارداد بست. او هم مثل پدرش پیراهن شماره 6 را انتخاب کرده. امیر باقری می خواهد از امیدهای پرسپولیس به تیم بزرگسالان برسد و جای پدرش را در این تیم بگیرد.

پسر کریم باقری بازیکن پرسپولیس شد (+عکس)

ورزشی