پروین در مورد دعوای کی‌روش و برانکو نظر داد

پروین در مورد دعوای کی‌روش و برانکو نظر داد
پروین در دیدار با تاج با او در مورد اختلاف دو مربی مطرح خارجی شاغل در ایران صحبت کرد.

پروین در مورد دعوای کی‌روش و برانکو نظر داد

پروین در دیدار با تاج با او در مورد اختلاف دو مربی مطرح خارجی شاغل در ایران صحبت کرد.
پروین در مورد دعوای کی‌روش و برانکو نظر داد