پرسپولیس در آستانه قطعی کردن دو خرید جدید

پرسپولیس در آستانه قطعی کردن دو خرید جدید

پرسپولیسی ها توافقات خوبی با دو بازیکن برای نیم فصل دوم داشته اند.

پرسپولیس در آستانه قطعی کردن دو خرید جدید

پرسپولیسی ها توافقات خوبی با دو بازیکن برای نیم فصل دوم داشته اند.

(image)
پرسپولیس در آستانه قطعی کردن دو خرید جدید