پرسپولیسی ها دست از سر بازیکن استقلال برنمی دارند!

پرسپولیسی ها دست از سر بازیکن استقلال برنمی دارند!
معاون حقوقی پرسپولیس گفت: باشگاه پرسپولیس با توجه به خواست هواداران و در مقام دفاع از حقوق خود، با جدیت پرونده کنعانی‌زادگان را دنبال می‌کند.

پرسپولیسی ها دست از سر بازیکن استقلال برنمی دارند!

معاون حقوقی پرسپولیس گفت: باشگاه پرسپولیس با توجه به خواست هواداران و در مقام دفاع از حقوق خود، با جدیت پرونده کنعانی‌زادگان را دنبال می‌کند.
پرسپولیسی ها دست از سر بازیکن استقلال برنمی دارند!

فروش بک لینک قوی

ساخت بنر