پرتاب ترقه و تهدید به قطع بازی و بازنده شدن ذوب آهن

پرتاب ترقه و تهدید به قطع بازی و بازنده شدن ذوب آهن

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۵۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس ، بعد از گل دوم تیم ذوب آهن، یکی از تماشاگران یک ترقه به داخل زمین چمن ورزشگاه پرتاب کرد که صدای انفجار مهیب و دود زیادی را در ورزشگاه به وجود آورد. – * ناظران AFC بلافاصله از این صحنه عکس و فیلم تهیه کردند. این ترقه دقیقا در زمین تیم ذوب آهن پرتاب شد و این درحالی بود که تمام بازیکنان در نیمه زمین بنیادکار حضور داشتند. – * این مسابقه به مناسبت روز سلامت برای تماشاگران رایگان اعلام شده بود. – * بلندگوی ورزشگاه بعد از پرتاب ترقه، اعلام کرد در صورتی که این مسئله تکرار شود …

پرتاب ترقه و تهدید به قطع بازی و بازنده شدن ذوب آهن

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۵۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس ، بعد از گل دوم تیم ذوب آهن، یکی از تماشاگران یک ترقه به داخل زمین چمن ورزشگاه پرتاب کرد که صدای انفجار مهیب و دود زیادی را در ورزشگاه به وجود آورد. – * ناظران AFC بلافاصله از این صحنه عکس و فیلم تهیه کردند. این ترقه دقیقا در زمین تیم ذوب آهن پرتاب شد و این درحالی بود که تمام بازیکنان در نیمه زمین بنیادکار حضور داشتند. – * این مسابقه به مناسبت روز سلامت برای تماشاگران رایگان اعلام شده بود. – * بلندگوی ورزشگاه بعد از پرتاب ترقه، اعلام کرد در صورتی که این مسئله تکرار شود …

پرتاب ترقه و تهدید به قطع بازی و بازنده شدن ذوب آهن

بک لینک رنک 7