پاسخ رضاییان به پیشنهاد باشگاه هایی غیر از پرسپولیس

پاسخ رضاییان به پیشنهاد باشگاه هایی غیر از پرسپولیس

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

رامین رضاییان در تهران است و منتظر. او چندی قبل، با یک تصمیم جنجالی از پرسپولیس رفت و حالا با فسخ قراردادش، منتظر است یک جای خالی جور شود و به تیم سابقش برگردد.

پاسخ رضاییان به پیشنهاد باشگاه هایی غیر از پرسپولیس

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

رامین رضاییان در تهران است و منتظر. او چندی قبل، با یک تصمیم جنجالی از پرسپولیس رفت و حالا با فسخ قراردادش، منتظر است یک جای خالی جور شود و به تیم سابقش برگردد.

پاسخ رضاییان به پیشنهاد باشگاه هایی غیر از پرسپولیس

عرفان دینی