وقت حرف های برانکو هوادارانش را شوکه کرد

وقت حرف های برانکو هوادارانش را شوکه کرد

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۵۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرآنلاین: برانکو ایوانکویچ که گفته بود طارم را در صورت بازگشت ، نمی خواهد ، خیلی ساده در برابر خواست باشگاه برای پذیرش او کوتاه آمد تا حساسیت های زیادی در بین موافقانش ایجاد شود …

وقت حرف های برانکو هوادارانش را شوکه کرد

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۵۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرآنلاین: برانکو ایوانکویچ که گفته بود طارم را در صورت بازگشت ، نمی خواهد ، خیلی ساده در برابر خواست باشگاه برای پذیرش او کوتاه آمد تا حساسیت های زیادی در بین موافقانش ایجاد شود …

وقت حرف های برانکو هوادارانش را شوکه کرد

دانلود فیلم خارجی