وقتی دایی در افتتاح فروشگاهش کوتوله شد!

وقتی دایی در افتتاح فروشگاهش کوتوله شد!

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۱۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

علی دایی شهریار بلند بالای فوتبال ایران و آقای گل فوتبال ملی جهان، روز سه شنبه فروشگاه جدید دیگری از خود افتتاح کرد. این فروشگاه که به نمایندگی فروش یک برند آمریکایی پوشاک مربوط می شد، با حضور چهره های زیادی توام بود که بلندقد ترین بازیکن اسیا نیز در آن شرکت کرد …

وقتی دایی در افتتاح فروشگاهش کوتوله شد!

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۱۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

علی دایی شهریار بلند بالای فوتبال ایران و آقای گل فوتبال ملی جهان، روز سه شنبه فروشگاه جدید دیگری از خود افتتاح کرد. این فروشگاه که به نمایندگی فروش یک برند آمریکایی پوشاک مربوط می شد، با حضور چهره های زیادی توام بود که بلندقد ترین بازیکن اسیا نیز در آن شرکت کرد …

وقتی دایی در افتتاح فروشگاهش کوتوله شد!

دانلود سرا