واکنش کنعانی زادگان به انتقادات و درخواست منصوریان از مدافع استقلال

واکنش کنعانی زادگان به انتقادات و درخواست منصوریان از مدافع استقلال

زمان دریافت خبر: شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرگزاری میزان- مدافع تیم فوتبال استقلال به انتقادات مطرح شده علیه خودش واکنش نشان داد.

واکنش کنعانی زادگان به انتقادات و درخواست منصوریان از مدافع استقلال

زمان دریافت خبر: شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرگزاری میزان- مدافع تیم فوتبال استقلال به انتقادات مطرح شده علیه خودش واکنش نشان داد.

واکنش کنعانی زادگان به انتقادات و درخواست منصوریان از مدافع استقلال

مرجع توریسم