واکنش مدیرعامل استقلال به فحاشی در اهواز

واکنش مدیرعامل استقلال به فحاشی در اهواز

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

مدیرعامل باشگاه استقلال تهران با اظهار رضایت از عملکرد تیمش در اهواز، تاکید کرد این باشگاه موضوع فحاشی به علیرضا منصوریان و سیدمهدی رحمتی را پیگیری خواهد کرد.

واکنش مدیرعامل استقلال به فحاشی در اهواز

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

مدیرعامل باشگاه استقلال تهران با اظهار رضایت از عملکرد تیمش در اهواز، تاکید کرد این باشگاه موضوع فحاشی به علیرضا منصوریان و سیدمهدی رحمتی را پیگیری خواهد کرد.

واکنش مدیرعامل استقلال به فحاشی در اهواز

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی