واکنش رحمتی به تغییر مدیرعامل استقلال

واکنش رحمتی به تغییر مدیرعامل استقلال

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

کاپیتان استقلال تهران به تغییرات در کادر مدیریتی این باشگاه واکنش نشان داد.

واکنش رحمتی به تغییر مدیرعامل استقلال

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

کاپیتان استقلال تهران به تغییرات در کادر مدیریتی این باشگاه واکنش نشان داد.

واکنش رحمتی به تغییر مدیرعامل استقلال

پرس نیوز