واکنش باشگاه ریزه اسپورازبازگشت طارمی

واکنش باشگاه ریزه اسپورازبازگشت طارمی

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۵۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

دی اسپورت: باشگاه ریزه اسپور ترکیه سکوت خود را شکست و درباره جدایی طارمی از این تیم واکنش نشان داد.

واکنش باشگاه ریزه اسپورازبازگشت طارمی

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۵۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

دی اسپورت: باشگاه ریزه اسپور ترکیه سکوت خود را شکست و درباره جدایی طارمی از این تیم واکنش نشان داد.

واکنش باشگاه ریزه اسپورازبازگشت طارمی

ورزشی