واکنش استاد بازیگری به خداحافظی جواد نکونام

واکنش استاد بازیگری به خداحافظی جواد نکونام
جمشید مشایخی گفت: همیشه در زندگی ام جهان پهلوان تختی مطرح بوده و وقتی امروز می‌بینم جواد نکونام راه او را می‌رود برایم بسیار ارزشمند است.

واکنش استاد بازیگری به خداحافظی جواد نکونام

جمشید مشایخی گفت: همیشه در زندگی ام جهان پهلوان تختی مطرح بوده و وقتی امروز می‌بینم جواد نکونام راه او را می‌رود برایم بسیار ارزشمند است.
واکنش استاد بازیگری به خداحافظی جواد نکونام

دانلود فیلم جدید