هاشمیان: مدیرعامل پرسپولیس زیر مذاکراتش زد

هاشمیان: مدیرعامل پرسپولیس زیر مذاکراتش زد

خبرگزاری مهر: وحید هاشمیان با اشاره به شرایط خودش و فعالیت در باشگاه هامبورگ، گفت: چندی پیش مسئول تیم های پایه هامبورگ با بنده تماس گرفت و قرار شد تا آخر فصل با آنها همکاری داشته باشم …

هاشمیان: مدیرعامل پرسپولیس زیر مذاکراتش زد

خبرگزاری مهر: وحید هاشمیان با اشاره به شرایط خودش و فعالیت در باشگاه هامبورگ، گفت: چندی پیش مسئول تیم های پایه هامبورگ با بنده تماس گرفت و قرار شد تا آخر فصل با آنها همکاری داشته باشم …

(image)
هاشمیان: مدیرعامل پرسپولیس زیر مذاکراتش زد