نگاهی به کارنامه دروازه بان کروات پرسپولیس

نگاهی به کارنامه دروازه بان کروات پرسپولیس

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرگزاری تسنیم: بوژیدار رادوشویچ نام دروازه بان جدید پرسپولیس است که اهل کشور کرواسی بوده و از لیگ برتر مجارستان می آید. این دروازه بان با تیم مجارستانی دبرسن قرارداد داشت، اما وقتی با پیشنهاد باشگاه پرسپولیس مواجه شد قراردادش را با این باشگاه فسخ کرد. …

نگاهی به کارنامه دروازه بان کروات پرسپولیس

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرگزاری تسنیم: بوژیدار رادوشویچ نام دروازه بان جدید پرسپولیس است که اهل کشور کرواسی بوده و از لیگ برتر مجارستان می آید. این دروازه بان با تیم مجارستانی دبرسن قرارداد داشت، اما وقتی با پیشنهاد باشگاه پرسپولیس مواجه شد قراردادش را با این باشگاه فسخ کرد. …

نگاهی به کارنامه دروازه بان کروات پرسپولیس