نوستالژی/ وقتی ابهران گل پرسپولیسی ها مردود اعلام کرد

نوستالژی/ وقتی ابهران گل پرسپولیسی ها مردود اعلام کرد

وب سایت رسمی برنامه نود- استارت تشنج و بحران در دربی سال 73، از همین سوت آغاز شد. به گزارش سایت نود، دربی 30 دی 73 که در نهایت به جنجال کشیده شد و در حالی که بازی دو بر دو مساوی بود، نیمه تمام اعلام شد …

نوستالژی/ وقتی ابهران گل پرسپولیسی ها مردود اعلام کرد

وب سایت رسمی برنامه نود- استارت تشنج و بحران در دربی سال 73، از همین سوت آغاز شد. به گزارش سایت نود، دربی 30 دی 73 که در نهایت به جنجال کشیده شد و در حالی که بازی دو بر دو مساوی بود، نیمه تمام اعلام شد …

(image)
نوستالژی/ وقتی ابهران گل پرسپولیسی ها مردود اعلام کرد