نظر کروش درباره ناکامی اش در رئال/چوب ندانم کاری های پرز را خوردم

نظر کروش درباره ناکامی اش در رئال/چوب ندانم کاری های پرز را خوردم
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مصاحبه با COPE ناکامی تیمش را در سال 2013 توجیه کرد و گفت: در آن زمان فلورنتینو درک صحیحی از شرایط نداشت.»

نظر کروش درباره ناکامی اش در رئال/چوب ندانم کاری های پرز را خوردم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مصاحبه با COPE ناکامی تیمش را در سال 2013 توجیه کرد و گفت: در آن زمان فلورنتینو درک صحیحی از شرایط نداشت.»
نظر کروش درباره ناکامی اش در رئال/چوب ندانم کاری های پرز را خوردم

فروش بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال