نام کنعانی زادگان از فهرست استقلال خط خواهد خورد

نام کنعانی زادگان از فهرست استقلال خط خواهد خورد

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

مدافع تیم فوتبال استقلال از فهرست تیمش خارج خواهد شد و به جای وی یک بازیکن جذب می شود.

نام کنعانی زادگان از فهرست استقلال خط خواهد خورد

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

مدافع تیم فوتبال استقلال از فهرست تیمش خارج خواهد شد و به جای وی یک بازیکن جذب می شود.

نام کنعانی زادگان از فهرست استقلال خط خواهد خورد

اس ام اس جدید